Lista zrealizowanych projektów 2008 - 2010 z zakresu doradztwa personalnego:

Strategia organizacyjna

Kluczowe efekty:

 • Przeprowadzenie audytu organizacyjnego
 • Przygotowanie strategii organizacyjnej
 • Opracowanie HR Operating Model

Zarządzanie Talentem

Kluczowe efekty:

 • Opis procesu Talent Management wraz z opisem wszystkich niezbędnych narzędzi i dokumentów
 • Wdrożenie procesu przeglądu talentu organizacyjnego
 • Opracowanie Podręcznika do Samorozwoju
 • Przygotowanie polityki nauki języka obcego i kontynuacji edukacji
 • Opracowanie Podręcznika do Mentoringu
 • Przygotowanie Podręcznika dotyczącego Coach’ingu
 • Opracowanie i przeprowadzenie Centrum Rozwoju Pracowników (Development Centre)

Kultura organizacyjna

Kluczowe efekty:

 • Opracowanie Misji i Wartości firmy
 • Przygotowanie planu wdrożenia Misji i Wartosci firmy

Systemy HR IT

Kluczowe efekty:

 • Wdrożenie systemu IT do wsparcia procesu oceny wyników pracy

Proces rekrutacji

Kluczowe efekty:

 • Opracowanie Podręcznika dla Menedżerów dotyczącego procesu rekrutacji
 • Przygotowanie polityki dotyczącej rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Opis procesu i korzyści z zatrudniania pracowników młodocianych i niepełnosprawnych

Struktura organizacji

Kluczowe efekty:

 • Przeprowadzenie przeglądu struktur firmy
 • Przygotowanie zasad dotyczących wprowadzanych zmian strukturalnych
 • Wsparcie procesu zmian strukturalnych
 • Przygotowanie i wdrożenie struktury Działu Personalnego
 • Przeprowadzenie procesu zwolnień grupowych
 • Przygotowanie i zrealizowanie programu wsparcia pracowników w aktywnym poszukiwaniu pracy

System wynagrodzeń

Kluczowe efekty:

 • Mapowanie stanowisk
 • Przygotowanie systemu premii
 • Przygotowanie procesu i systemu nagród niepieniężnych
 • Opracowanie strategii wynagrodzeń i polityki płacowej
 • Przygotowanie Podręcznika dla Menedżerów dotyczącego systemu wynagrodzeń
 • Przygotowanie Podręcznika dla Menedżerów dotyczącego Kultury Nagradzania Pracowników
 • Opracowanie siatki płacowej