Wywiad kompetencyjny - skuteczna rekrutacja

PROFIL UCZESTNIKÓW:

 • Specjaliści i menedżerowie z Działu Personalnego
 • Kadra menedżerska wszystkich szczebli
 • Szefowie zespołów

CELE:

 • Nabycie praktycznej wiedzy z budowania oraz wykorzystania formularza wywiadu,
 • Poznanie sposobu budowania właściwej relacji z kandydatem,
 • Poznanie rodzaju informacji wykorzystywanych w procesie selekcji oraz metode wywiadu kompetencyjnego.

 Stawiamy na zdobycie wiedzy praktycznej.

 Każdy blok tematyczny zawiera odpowiednie ćwiczenia i studia przypadków.

PROFIL TRENERA:

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Zachorowska- doświadczony trener i praktyk HR z ponad 25-letnim stażem. Jest również aktywnym członkiem Stowarzyszenia Interim Managers, członkiem Klubu Ekspertów THINK TANK oraz wykładowcą praktykiem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

PROGRAM:

 • Kompetencje jako cele do osiągnięcia sukcesu
 • Informacje wykorzystywane w procesie rekrutacji i selekcji
 • Ocena dopasowania motywacji
 • Symulacje ukierunkowane
 • Skuteczne wykorzystanie formularza oceny kandydata w czasie wywiadu
 • Przebieg wywiadu krok po kroku
 • Budowanie właściwej relacji z kandydatem
 • Kierowanie rozmową kwalifikacyjną
 • Ocena danych po wywiadzie

FORMA SZKOLENIA:

 • Prezentacja
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia i studia przypadków

 ATUTY:

 •  Kameralne grupy warsztatowe (max. 10 osób)
 •  Interaktywna metoda szkolenia
 •  Profesjonalne materiały szkoleniowe

 

Miejsce:
ul. Jana Kochanowskiego 49 01-864 Warszawa

Pobierz mapkę dojazdową

Czas trwania: 2 dzień (2 x 8 godzin)

Cena szkolenia: 750 zł (+VAT)

Termin:
III/ IV kwartał 2015 r.

Formularz zamówienia Pobierz

Kontakt w sprawie szkolenia:
HHRR@HHRR.pl

ODPOWIEMY NA PYTANIA:

 • Dlaczego znajomość wymaganych kompetencji  jest istotna dla powodzenia procesu rekrutacji i selekcji?
 • W jaki sposób można zdefiniować wymagane na stanowisku kompetencje?
 • W jaki sposób upewnić się, że informacje, które zbierasz o kandydacie pozwolą Ci przewidzieć jego przyszłe zachowanie w pracy?
 • Jakie mogą być konsekwencje dla firmy zatrudnienia pracownika z nieodpowiednim    poziomem motywacji?
 • Co to jest symulacja ukierunkowana i w jaki sposób wykorzystuje się ją w procesie rekrutacji?

OPINIE UCZESTNIKÓW:

"Wiedza poparta doświadczeniem na stanowisku menedżerskim-bezcenne."