Efektywne zarządzanie rozwojem pracowników - Talent Management

PROFIL UCZESTNIKÓW

 • Specjaliści i menedżerowie z Działu Personalnego
 • Kadra menedżerska wszystkich szczebli
 • Szefowie zespołów

CELE

 • Poznanie najlepszych praktyk rynkowych
 • Zdobycie wiedzy z zakresu identyfikacji talentu organizacyjnego
 • Poznanie skutecznych metod rozwoju pracowników

Stawiamy na zdobycie wiedzy praktycznej.

Każdy blok tematyczny zawiera odpowiednie ćwiczenia i studia przypadków.

PROFIL TRENERA

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Zachorowskadoświadczony trener i praktyk HR z ponad 25-letnim stażem. Jest również aktywnym członkiem Stowarzyszenia Interim Managers, członkiem Klubu Ekspertów THINK TANK oraz wykładowcą praktykiem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

PROGRAM

 • Podstawowe pojęcia dotyczące procesu Talent Management
 • Skuteczne metody identyfikacji talentu organizacyjnego
 • Plan sukcesji i analiza potrzeb rozwojowych
 • Tworzenie budżetu szkoleniowego
 • Wybór efektywnych metod rozwoju pracowników - ścieżki karier
 • Zarządzanie współpracą z firmami szkoleniowymi
 • Ocena efektywności procesu rozwoju pracowników
 • Rola Działu Personalnego i menedżerów

FORMA SZKOLENIA

 • Prezentacja
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia i studia przypadków

ATUTY

 • Kameralne grupy warsztatowe (max. 10 osób)
 • Interaktywna metoda szkolenia
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe

Miejsce:
ul. Jana Kochanowskiego 49
01-864 Warszawa

Pobierz mapkę dojazdową

Czas trwania: 2 dni (2 x 8 godzin)

Cena szkolenia: 750 zł (+VAT)

Termin:
III/ IV kwartał 2015 r.

Formularz zamówienia Pobierz

Kontakt w sprawie szkolenia:
HHRR@HHRR.pl

ODPOWIEMY NA PYTANIA:

Jak skutecznie identyfikować talenty organizacyjne i planować ich rozwój w oparciu o cele biznesowe?

Jak angażować menedżerów w rozwój pracowników aby uzyskać odpowiednie rezultaty szkoleniowe?

Jak wykazać efektywność programów rozwojowych?

OPINIE UCZESTNIKÓW:

"Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, z którego wiedzę w 100% wykorzystam w trakcie mojej pracy. Wiedza merytoryczna oraz profesjonalizm realizowanego szkolenia na jak najwyższym poziomie. Szczerze zachęcam do uczestniczenia w szkoleniach  Zachorowska & Partners."

„Polecam szkolenie dla osób zajmujących się rozwojem pracowników, bardzo ciekawe merytorycznie, odwołuje się do stosowanych rynkowych praktyk i badań, daje możliwości wymiany doświadczeń i poznania nowych rozwiązań. Ciekawe zarówno dla praktyków jak i osób rozpoczynających pracę w obszarze rozwoju pracowników. Dziękuję bardzo!"