Skuteczna rekrutacja - zarządzanie procesem

PROFIL UCZESTNIKÓW

 • Specjaliści i menedżerowie z Działu Personalnego
 • Kadra menedżerska wszystkich szczebli
 • Szefowie zespołów

CELE

 • Poznanie innowacyjnych praktyk rynkowych
 • Rozwój umiejętności planowania zasobów i potrzeb rekrutacyjnych
 • Nabycie praktycznej wiedzy z zarządzania procesem naboru i selekcji pracowników
 • Poznanie zasad efektywnej współpracy z firmami rekrutacyjnymi

Stawiamy na zdobycie wiedzy praktycznej.

Każdy  blok  tematyczny zawiera odpowiednie ćwiczenia i studia przypadków.

PROFIL TRENERA

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Zachorowskadoświadczony trener i praktyk HR z ponad 25-letnim stażem. Jest również aktywnym członkiem Stowarzyszenia Interim Managers, członkiem Klubu Ekspertów THINK TANK oraz wykładowcą praktykiem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

PROGRAM

 • Podstawowe pojęcia dotyczące procesu rekrutacji
 • Planowanie zasobów i potrzeb rekrutacyjnych
 • Tradycyjne metody poszukiwania kandydatów
 • Innowacyjne sposoby docierania do kandydatów
 • Wybór efektywnego procesu naboru i selekcji kandydatów
 • Zarządzanie współpracą z agencjami rekrutacyjnymi
 • Ocena efektywności procesu rekrutacyjnego
 • Rola Działu Personalnego i menedżerów

FORMA SZKOLENIA

 • Prezentacja
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia i studia przypadków

ATUTY

 • Kameralne grupy warsztatowe (max. 10 osób)
 • Interaktywna metoda szkolenia
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe

Miejsce:
ul. Jana Kochanowskiego 49
01-864 Warszawa

Pobierz mapkę dojazdową

Czas trwania: 2 dni (2 x 8 godzin)

Cena szkolenia: 500 zł (+VAT)

Termin:
III/ IV kwartał 2015 r.

Formularz zamówienia Pobierz

Kontakt w sprawie szkolenia:
HHRR@HHRR.pl

ODPOWIEMY NA PYTANIA:

Jak skutecznie pozyskiwać kandydatów, gdy nasza firma ma specyficzne potrzeby rekrutacyjne?

W jaki sposób docierać do kandydatów o nietypowym profilu?

Kiedy w proces rekrutacji angażować agencje rekrutacyjne i w jaki sposób zarządzać współpracą z nimi?

OPINIE UCZESTNIKÓW:

„Udział w szkoleniu był niesamowicie wartościowym  sposobem wymiany doświadczeń. Sposób prowadzenia zajęć zapraszał i zachęcał do swobodnej wymiany opinii i dzielenia się wiedzą.”

„Szkolenie bardzo interaktywne. Szybkie tempo szkolenia pozwala przerobić dużo materiału i jednocześnie aktywnie uczestniczyć w dyskusjach."