Zwiększamy zaangażowanie i motywację pracowników poprzez odpowiedni system wynagradzania, którego elementami są:

Mapowanie Stanowisk

Mapowanie stanowisk pracy jest uznawane za jedną z najbardziej efektywnych metod porównywania odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach. Zastosowanie tej metody skraca proces określania kompleksowości stanowisk, redukując jednocześnie koszty oraz czas zaangażowania menedżerów. Metoda ta polega na porównywaniu opisów stanowisk z opisami typowymi z rynku.

Mapowanie stanowisk daje podstawę do precyzyjnej analizy poziomu wynagrodzeń pracowników w porównaniu do rynku oraz do stworzenia:

  • widełek płacowych,
  • strategii wynagradzania,
  • spójnego systemu świadczeń pozapłacowych,
  • ścieżek karier.
Systemy premiowe
Strategia wynagrodzeń
Świadczenia pozapłacowe
Kultura doceniania
System oceny wyników pracy