MONIKA KULIŃSKA - Dyrektor ds. Personalnych w Aviva

Pani Małgorzata Zachorowska pełniła funkcję Dyrektora HR (Interim Managera) Aviva w Polsce w okresie od kwietnia do października 2010 roku.

Dzięki dużej kreatywności, umiejętnościom organizacyjnym oraz dużej wiedzy i doświadczeniu Pani Małgorzata z dużym powodzeniem pełniła powierzoną funkcję. Pani Małgorzata cechowała się dużym zaangażowaniem w działalność firmy oraz pełną identyfikacją z firmą i jej celami.

Posiadane zdolności interpersonalne sprawiały, że była doskonałą wizytówką działu zarówno w kontaktach z pracownikami, zarządem oraz partnerami firmy.

HENRY McGOVERN - Dyrektor Zarządzający w Amrest

Miałem okazję pracować z Małgosią Zachorowską w 2008 roku przez okres 11 miesięcy. Małgosia skutecznie pomagała nam w zarządzaniu zasobami ludzkimi na poziomie regionalnym. W tym czasie odegrała także ważną rolę w przeprowadzeniu procesu zarządzania talentem firmy, w zmianie struktury organizacyjnej i stworzeniu marki pracodawcy. Z pełnym zaangażowaniem wykonywała swoje obowiązki, dążąc do osiągnięcia uzgodnionych rezultatów. Bardzo szybko udało się jej nawiązać efektywne relacje z większością interesariuszy. 

Artur Starek - Dyrektor Zarządzający w Tchibo
Magda Rusiecka - HR Manager w Tchibo

Firma Zachorowska & Partners współpracuje z nami od 2010 roku, realizując dla Tchibo Warszawa projekty konsultingowo-szkoleniowe. W ramach współpracy, realizowała dla nas „Audyt Procesów HR” oraz „Workshop strategiczny”.

Projekty te zostały wysoko ocenione i na pewno zdecydujemy się na kontynuację współpracy w przyszłości. Firma Zachorowska & Partners dała się poznać jako w pełni profesjonalny dostawca usług konsultingowo-szkoleniowych i z przyjemnością polecam jej usługi. 

Ismail Seyis - Dyrektor “Fashion & Footwear” w Grupie EM&F

Zachorowska & Partners współpracuje z naszą firmą od początku 2008 roku. W ramach naszej współpracy, konsultanci Zachorowska & Partners przygotowali wiele innowacyjnych rozwiązań dla naszej firmy, jak na przykład Strategię Wynagradzania i system premiowy dla wszystkich pracowników. Oprócz tego, konsultanci opracowali dla nas listę kluczowych priorytetów organizacyjnych i pomogli nam wypracować naszą Misję i Wartości.

W czasie współpracy, konsultanci Zachorowska & Partners charakteryzowali się otwartością, elastycznością i kreatywnością. Zaproponowane przez nich rozwiązania były zawsze dopasowane do naszych potrzeb i najlepszych praktyk rynkowych.