Pomagamy naszym Klientom budować efektywną organizację:

Audyt organizacyjny

W ramach audytu, dokonujemy kompleksowego przeglądu istniejących w firmie procesów, systemów i procedur do zarządzania organizacją. Oprócz tego, w czasie wywiadów z pracownikami firmy, badamy kulturę organizacyjną i poziom zaangażowania pracowników.

Efektem audytu organizacyjnego jest raport opisujący obszary wymagające zmian lub usprawnień oraz rekomendacje dotyczące priorytetów organizacyjnych i wybranych rozwiązań.

Doradzamy, w jaki sposób należy zmieniać narzędzia i procesy, aby można było osiągnąć oczekiwane rezultaty w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Rekomendujemy, jak należy rozwinąć funkcjonujące systemy i praktyki aby przyniosły wymierne korzyści.

Zakres audytu organizacyjnego:

  • kultura organizacyjna i marka pracodawcy,
  • proces rekrutacji i zarządzania talentem,
  • struktury organizacyjne,
  • proces zarządzania wynikami pracy,
  • strategia i system wynagrodzeń,
  • polityki i procedury do zarządzania organizacją,
  • wskaźniki do mierzenia efektywności organizacji i systemów zarządczych.
Strategia organizacyjna (HR)
Struktury organizacyjne, modele operacyjne, reorganizacja
Kluczowe wskaźniki do badania efektywności organizacji
Badanie zaangażowania pracowników
Polityki i procedury